Muž čte tipy na erektilní dysfunkci

Fungující erekce je pro muže klíčovým tématem. Které postupy umožňuje využít moderní lékařská věda pro její posílení? A jak lze léčit erektilní dysfunkci? V následujících řádcích se vše dozvíte.

Podávání léčiv

Erekci lze podpořit především podáním perorální farmakologické léčby, tedy užíváním vhodných medikamentů.

Lékaři tuto alternativu označují jako možnost první volby. Dáno je to především vysokou účinností a bezpečností takové léčby. Dodržet je však nutné příslušné kontraindikace.

Jakožto zcela nepřípustnou můžeme označit nákup neověřených léčiv na internetu. Pakliže chcete vyzkoušet prostředky bez předpisu, upřednostněte přírodní doplňky stravy a prášky pro podporu erekce.

Léky na podporu erekce

Když je nutné uchýlit se k prostředkům podávaným pacientovi na lékařský předpis, většinou se volí léčiva blokující aktivitu enzymu 5-fosfodiesterázy. Zejména se jedná o sildenafil (známý pod obchodním názvem Viagra), vardenafil a tadalafil.

Absolutní kontraindikací je při této formě léčby především užívání nitrátů. Pozornost by měl lékař věnovat pacientovi, pokud je ohrožen vyšším kardiovaskulárním rizikem, trpí hypertenzí, diabetem, těžkým jaterním nebo renálním onemocněním a neurologickými chorobami.

Použití intrakavernózní injekce (do topořivých těles)

Tato metoda není nová, urologická praxe ji zná už cca 30 let. Ve své době bezesporu znamenala významný posun. Úspěšnost tohoto léčebného postupu je vysoká, pohybuje se kolem 85 %.

Použití intrakavernózních injekcí znamená, že si pacient aplikuje léčivou látku injekčně přímo do topořivých těles penisu. Většinou se jedná o alprostadil nebo aviptadil. Tyto látky se podílejí na rozšíření cév penisu.

Metoda se indikuje především u těch případů, kde standardní podávání farmak neprokázalo žádoucí efekt.

Nevýhody použití intrakavernózní injekce

Jednoznačnou nevýhodou celého postupu je především jeho invazivita a také psychická náročnost. Pro muže zkrátka vidina injekce blížící se k jeho penisu nebývá vysloveně atraktivní vidinou. Důležité je též zachování sterilních podmínek.

Efekt následně nastupuje po cca 5 až 10 minutách od aplikace. Přetrvává v závislost na indikovaném dávkování vazoaktivní látky. K nežádoucím účinkům může patřit priapismus a fibróza kavernózních těles po opakované aplikaci.

Aplikace léků do močové trubice

K praktickým zkušenostem lékařů patří především neochota pacientů spolupracovat při podávání intrakavernózních injekcí, ať už ze strachu ze samotné aplikace nebo například i z důvodu bolesti. To vedlo medicínu k nalezení nových postupů, které nejsou invazivní.

Inovativní možností pro posílení erekce je taktéž aplikování léčiva do močové trubice. To má podobu gelu a opět se jedná o podání vazoaktivní látky.

Jakožto funkční řešení se v rámci poruch erekce ukázalo podávání prostaglandinů. Pacient si s využitím intrauretrální aplikace sám zavádí aplikátor ve tvaru tyčinky. Ten obsahuje účinnou látku ve formě peletky, která tvarem i velikostí připomíná zrnko rýže.

Tímto způsobem se léčivá látka dostane právě až do močové trubice, aby se dokázala podílet na zajištění erekce.

Indikování hormonální terapie

Původcem nevyhovující erekce může být i nedostatek testosteronu. Pak se indikuje hormonální substituční terapie.

Je však nutné upozornit, že léčba má požadovaný význam samozřejmě pouze ve fázi, kdy se u pacienta objektivně nedostatek testosteronu prokáže. Lékaři taktéž doporučují konzultaci s endokrinologem pro vyloučení jiné endokrinologické příčiny.

Hormonální terapie je neinvazivní a bezbolestná. Pacientovi se podává perorální léčba, to znamená, že užívá klasické léky. V praxi se však lze setkat i s injekčním podáním.

Léčba rázovou vlnou

Terapie rázovou vlnou je moderní neinvazivní metodou. Jedná se o funkční řešení zejména u pacientů vykazujících nedostatečné cévní zásobení penisu.

Rázová vlna je založena na bázi akustického vlnění. Přirovnat bychom ji tedy mohli například k ultrazvuku. V medicíně jde o metodu, která není novinkou, používá se například pro rozbíjení močových kamenů.

V případě posílení erekce se užívá rázová vlna o nízké intenzitě. Tím dochází k novotvorbě cév, což má příznivý vliv právě na erekci.

Provádí se přiložením sondy. Léčba je bezbolestná a lékař ji může realizovat i ambulantně. Je zapotřebí indikovat více ošetření, obvykle se uvádí nejméně 4 aplikace vždy 1x týdně.

Tento postup je rovněž bez vedlejších účinků. Efekt u pacientů přetrvává až po dobu 2 let. Nicméně léčba nemá dle studií stoprocentní úspěšnost, uvádí se cca 50 až 82 %. Částečná úspěšnost byla prokázána u mužů s těžkými poruchami erekce.

Využití erektoru (podtlakové pumpy)

Využití erektoru neboli podtlakové pumpy, nazývané též nesprávně vakuová pumpa, patří k léčbě tzv. první volby.

Tato zařízení fungují na mechanickém principu. Jsou schopna nasát žilní krev do žilního řečiště penisu. Následně vlivem nasazení konstrikčního kroužku na kořen penisu odtok této krve zablokují. Efekt je však méně spolehlivý a nepřetrvává delší dobu.

Nevýhody erektoru (podtlakové pumpy)

Další nevýhodou je celková náročnost tohoto postupu. S podtlakovou pumpou se obtížněji manipuluje, navíc se znatelně projevují nedostatky levných zařízení. U pacientů se můžeme rovněž setkat s nevyhovující tuhostí erekce, někteří pacienti uvádějí nepřirozenou barvu či petechie na penisu.

Přes výše popsané nevýhody se tento terapeutický postup užívá, a to pro rehabilitaci penilního cévního řečiště po chirurgických výkonech na prostatě, penisu a tlustém střevě, stejně jako u plastické indurace penisu.

Chirurgická řešení (trvalá implantace penilní protézy)

Pokud pacient úspěšně nezareaguje na žádný typ předchozí léčby, je mu lékařem doporučena aplikace penilní endoprotézy.

Jedná se o chirurgický výkon, při němž se vkládají silikonové výplně přímo do topořivých těles. Fungují tak jako jakási výztuž v penisu. A to buď rázu trvalého, případně s možností autoregulace pomocí hydraulického systému.

Rizikovost plyne zejména z faktu, že se jedná o chirurgický výkon. Výsledná spolehlivost samotného postupu je nicméně lékaři uváděna jako dobrá. Cévní a revaskularizační operace se naopak již v moderní praxi pro neuspokojivé výsledky nepoužívají.

Psychoterapie

Nezanedbatelný vliv má na kvalitu mužské erekce rovněž psychika. Zvláště nutné je vymezit konstanty rázu psychologického.

V odborných zdrojích se uvádí, že každá negativní emoce, která je rušivá z hlediska vzrušivého prožitku, může na erekci působit negativně. Jakožto častá příčina bývá většinou jmenován zejména partnerský nesoulad či naopak neschopnost nalézt funkční vztah.

V případě potvrzení psychogenních příčin poruchy erekce lze pak jako vhodnou formu léčby doporučit psychoterapii. Lékaři je indikována především u inkompletních a kombinovaných poruch.

Psychoterapie může mít formu párovou, ne vždy je to ale vyžadováno. V mnohých případech postačí, pokud dochází pacient na individuální sezení. Samotní muži si navíc často angažovanost partnerky nepřejí.

Léčba primárního onemocnění

Pro úplnost ještě zmiňme, že nedostatečná erekce sama o sobě nemusí být primárním problémem. V některých případech nedostačující erekce vzniká jakožto průvodní jev jiného onemocnění.

Proto je nutné pacienta řádně vyšetřit. To zahrnuje fyzikální vyšetření, laboratorní rozbor krve, podrobnou anamnézu a v některých případech i kardiovaskulární vyšetření. Na tomto základě lze diagnostikovat primární poruchu. S její léčbou následně mizí rovněž problémy s erekcí.

Není přitom radno tento bod podcenit, může jít i o závažné choroby, včetně rakoviny prostaty. K nejběžnějším onemocněním, která se propisují do kvality erekce se řadí ateroskleróza, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol nebo onemocnění ledvin.

Úprava stávající medikace

Příčinou nedostatečné erekce může být také onemocnění, které je již v anamnéze pacienta známo a je navíc řádně léčeno.

Typicky se jako léky, u nichž se může jako nežádoucí účinek dostavit porucha erekce, uvádějí zejména beta-blokátory, které se používají pro léčbu vysokého krevního tlaku, při srdečním selhávání a arytmii. Další skupinu takových léčiv tvoří antidepresiva, léky na úzkost nebo léčiva na vysoký krevní tlak.

Předepsané léky je jednoznačně vyloučeno svévolně vysazovat bez předchozí konzultace s vaším ošetřujícím lékařem. Máte-li potíže s erekcí, u nichž se domníváte, že vznikly pod vlivem léků, poraďte se s odborníkem o jiné vhodné terapii.

Podpora erekce má mnoho podob

Jak sami vidíte, podpora erekce není jen o užití světově známé „modré pilulky”. Pokud vás tedy trápí potíže s erekcí, rozhodně se toho nebojte, nic neodkládejte a vyhledejte odborníka. Může se jednat jak o vašeho ošetřujícího lékaře, tak i o sexuologa či urologa. Lékaři zde nejsou od toho, aby vás soudili nebo se vám vysmívali, ale aby vám pomohli. A to udělají jen tehdy, když se na ně obrátíte. A navíc je zde skvělá zpráva pro vás – problémy s erekcí jsou dle odborníků velice dobře řešitelné. Máte až 90% šanci, že se svých potíží zcela zbavíte.

Zkušenosti a uživatelské hodnocení

guest

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments